Wat zijn hypo's en Hypers

Ontregelde bloedsuikerwaarden:
ontregelingen van de bloedglucosewaarden worden hypo's en hypers genoemd. Bij mensen zonder diabetes liggen de bloedglucosewaarden tussen de 4 en 8 mmol/l. Deze waarden kunnen echter sterk uiteenlopen bij mensen met diabetes!

Men spreekt over een hypo (hypoglycemie): bij een bloedglucosewaarde onder de 4 mmol/l.

Een hypo kan onder andere veroorzaakt worden door:
te laat of te weinig eten, te veel tabletten genomen, te veel insuline ingespoten, te veel alcohol, verkeerde combinatie van medicijnen, meer beweging dan normaal, verkeerde spuittechniek en hoge buitentemperaturen. Een hypo kenmerkt zich door: bleekheid, moeheid, honger, beven, duizeligheid, slecht(er) zien en een wisselend humeur.

Zodra men hypo klachten ervaart is het zeer raadzaam meteen de bloedsuikerwaarde te meten! Naar gelang van de resultaten van de meting neemt men dan een half glas sport- of een heel glas frisdrank of een aantal druivensuikertabletten. Eén tablet druivensuiker zorgt voor een stijging van de bloedsuikerwaarde van ± 0,5 mmol/l. Na ongeveer 10 minuten iets eten met koolhydraten, zoals bijvoorbeeld een appel of een boterham voorkomt dat er weer snel een hypo uitbreekt. Indien de hypo zodanig ver is dat de persoon niet meer is aan te spreken en dus zelf niet meer kan eten en drinken of zelfs in coma is geraakt moet direct een arts gewaarschuwd worden.

Men spreekt van een hyper (hyperglycemie):
bij een bloedsuikerwaarde hoger dan 10 mmol/l. Een hyper is, in tegenstelling tot een hypo, veel minder snel te herkennen omdat de symptomen minder duidelijk waarneembaar zijn. het lichaam went aan de hoge bloedglucosewaarden en geeft minder signalen af. Dit is ook de reden dat diabetes type 2 vaak laat ontdekt wordt! Bij diabetes type 1 ontstaan de symptomen vaak acuut en duidelijk herkenbaar.

Een hyper kan veroorzaakt worden door: te weinig of geen insuline gespoten, te weinig of geen tabletten genomen, minder beweging dan normaal, te veel gegeten, ziekte met koorts, stress, bepaalde medicijnen (zoals prednison en sommige plastabletten) of een verkeerde spuittechniek.

Een hyper kenmerkt zich door:
slaperigheid, vaak plassen, dorstig, droge tong. Bij hyperglycemische klachten altijd als eerste meten! Bij een hoge bloedsuikerwaarde helpt veel drinken zonder koolhydraten, en als de waarde onder de 15 is helpt bewegen ook, om deze te verlagen (indien er sprake is van uitdroging en/of braken altijd een arts waarschuwen) en/of in overleg met de arts of diabetesverpleegkundige kan insuline bijgespoten worden.

De (huis)arts of diabetesverpleegkundige kan uiteraard tot in detail uitleg geven omtrent hypo's en hypers. Op de site van de Diabetes Vereniging Nederland kunt u waardevolle en nuttige informatie vinden omtrent diabetes!


Terug

Onze producten

Onze producten

informatie & bestellen Onze producten