Comed-Noise-Stop in oor Comed-Noise-Stop

Gehoorbeschadiging door lawaai

Slechthorendheid ontstaat niet van de ene op de andere dag, het komt juist sluipend aan, door gewenning aan de blootstelling van het dagelijkse lawaai. Een gehoorbeschadiging verloopt daardoor zeer geleidelijk, vrijwel onmerkbaar, maar is dan wel definitief. De gehoorbeschadiging wordt pas echt merkbaar wanneer men minder gaat verstaan. De gehoorbeschadiging ontstaat doordat de haarcellen in het binnenoor afsterven en niet meer vervangen worden. Verbetering van de gehoorbeschadiging langs operatieve weg is niet mogelijk.

Het menselijk oor loopt boven de 80dB(A) kans op gehoorbeschadiging. Enkele voorbeelden van lawaaibronnen zijn:

In lawaai boven de 80 dB(A) mag men maar een beperkte tijd zonder gehoorbescherming verblijven anders loop je kans op gehoorbeschadiging. Bijvoorbeeld: iemand mag in lawaai van 95dB(A) slechts 15 minuten zonder gehoorbescherming verblijven en in lawaai van 98dB(A) slechts 7,5 minuut. Dit voorbeeld geeft ook aan dat bij een toename van 3 dB(A) van het lawaai, de toegestane blootstellingsduur aan lawaai, zonder gehoorbescherming halveert.

Onderzoek heeft uitgewezen dat lawaai naast gehoorbeschadiging ook leidt tot andere lichamelijke klachten als verhoogde bloeddruk, nervositeit en vermoeidheid. Om deze problemen te voorkomen of te stoppen is het dragen van goede gehoorbescherming dus erg belangrijk!


Terug